Početna  Obavještenja  Događaji  Korisni linkovi  Registar društva  Statut društva  Pristupnica  Kontakti

 


     

 

 

 

Savez slovenskih društava u

Bosni i Hercegovini
“Evropa zdaj”

U Sarajevu je 22.januara u prostorijama Hotela Grand održana osnivačka Skupština Saveza slovenačkih društava u Bosni i Hercegovini »Evropa zdaj«.
Pristupnicu Savezu, u prisustvi njegov ekselenice ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Andreja Grassellija, te dr. Borisa Jesiha državnog sekretara i Aleša Selana savjetnika za položaj Slovenaca u državama bivše Jugoslavije predstavnika Ureda Vlade R. Slovenije za pogranične Slovence i Slovence po svijetu, potpisalo je devet društava iz BiH koja okupljaju preko 4.000 članova: Društvo Slovenaca Republike Srpske „Triglav“ Banja Luka, Udruženje građana Slovenaca Breza, Društvo Slovenaca Regije Doboj – Teslić „Prežrihov Voranc“ Doboj, Slovensko udruženje građana Kakanj, Udruženje Slovenac „Lipa“ Prijedor, Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo, Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla, Udruženje Slovenaca Vitez i Slovensko udruženje građana općine Zenica – SUG Zenica.
Za predsjednicu Saveza izabrana je Sanja Bogdanović iz Sarajeva, za zamjenika Vojislav Dimitrijević iz Banjaluke, a za članove Nadzornog odbora su: Ivan Perko iz Tuzle, Alenka Uduč iz Prijedora i Mirko Lapajne iz Kaknja
Ciljevi osnivanja Saveza su: zastupanje interesa, afirmacija potreba u javnosti; stvaranje uslova za realizaciju potreba i interesa članova; njegovanje istorije, jezika, književnosti, umjetnosti, tradicije i običaja slovenačkog naroda; koordinacija djelatnosti članova radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva očuvanja slovenačkog kulturnog identiteta u Bosni i Hercegovini; realizacija zajedničkih kulturnih, društvenih, humanitarnih i drugih projekata; razmjena ideja i pozitivnih iskustava u vezi realizacije projekata u cilju obogaćivanja njihovih rada; aktivno uključivanje pripadnika mlade generacije u rad članova preko zajedničkih projekata; pomoć članovima Saveza, a na njihov zahtjev, prilikom nastupa prema konkursima i projektima Republike Slovenije, Evropske unije, domaćih i međunarodnih organizacija u zemlji i inostranstvu.
Potreba za zajedničkim djelovanjem u nekim aspektima rada društava razlog je ove ideje, a u želji jačanja djelovanja i uticaja, međusobne saradnje i dosezanja određenih ciljeva. Da bi lakše i brže išli ka navedenim ciljevima potrebno je za početak razvijati međusobnu komunikaciju, saradnju i povjerenje, ne samo zajedničkim projektima, već i stalnim suretima i izmjenjivanjem iskustava. Članovi Saveza su po važećim propisima BiH registrovana društva, čijia je osnovna djelatnost poboljšanje položaja građana slovenačkog porijekla i očuvanje slovenačkog kulturnog identiteta u BiH. Savez se zasniva na načelu međusobnog povjerenja i solidarnosti i prilikom tumačenja odredbi Statuta vezani su tim načelom. Savez je apolitična organizacija. Nijedna odredba iz ovoga statuta ne smije se razumjeti ili tumačiti u smislu, koji bi bilo kome od članova ili organa Saveza dopuštao političku akciju u imenu ili sa podrškom Saveza.
Osnivačka Skupština je samo početak, a još dug put je pred nama. Da bi ono što želimo, ono što je zacrtano bilo ostvareno, kao prioritet se postavlja međusobna komunikacija. Činjenica da Savez djeluje kroz Skupštinu, a da su njegova izvršna tijela projektne grupe, govori u prilog potrebi da se komunikacija, susreti podigne na najviši mogući nivo. Ubijeđeni da će ostvarivanje pomenutoga biti temelj na kojem će se dalje razvijati saradnja ne samo među društvima Slovenaca u BiH, već i sa drugima društvima i nacionalnim najinama, nevladinim organizacijama, a što će u konačnici imati za rezultat artikulisanja Slovenaca na ovim prostorima kao respektabilnog faktora društveno – političkog života i etabliranje Republike Slovenije kao evropske zemlje bitne za razvoj ovog područja i osvjedočenog prijatelja BiH još jednom ponavljamo:
Savez radi u cilju svestranog razvoja saradnje svojih članova; obogaćivanja njihovih programa rada; koordiniranja određenih aktivnosti; pokretanja zajedničkih projekata unutar Saveza kao i sa drugim nevladinim organizacijama i institucijama u BiH, Sloveniji i Evropskoj uniji; potpunijeg ostvarivanja saradnje sa Republikom Slovenijom i sličnim slovenačkim nevladinim organizacijama u svijetu; međusobne koordinacije i pomoći članovima prilikom prijavljivanja na konkurse EU, te zajedničkog učešća članova na drugim kulturnim i poslovnim projektima i konkursima; kao i saradnja sa svim slovenačkim preduzećima u BiH.
U BiH Slovenci se pojavljuju krajem19. vijeka, a prvo udruženje osnovao je 1910. godine u Sarajevu. Između dva svjetska rata u Banjaluci i obližnjoj Slatini s uspjehom djeluju društva »Triglav« i »Iskra«. Poslije Drugog svjetskog rata zamire rad slovenačkih društava da bi bio obnovljen uz nastajanje novih tokom prošlog rata. Danas je u BiH nekoliko društava koja se ubrajaju među najveća i najaktivna na ovim prostorima, a rad im podupire Ured Vlade R. Slovenije za pogranične Slovence i Slovence po svijetu.